Wat is de Heerensociëteit?

De Heerensociëteit is een vereniging met circa vijftig leden. Het doel is tussen de leden met verschillende achtergronden, zoals ambtelijk, zakelijk, militair, non-profit organisaties en ondernemers, vriendschap te bevorderen en onderlinge banden te smeden. 

De leden zijn in hun beroepsmatige of post-actieve periode en daarnaast in veel geledingen van de samenleving bestuurlijk actief in verenigingen, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigende organen. De sociëteit is dan ook via haar leden verweven met de Zoetermeerse gemeenschap.

De leden wonen in Zoetermeer, met uitzondering van enkele leden die na hun Zoetermeerse periode elders zijn gaan wonen en als buitenleden bij de vereniging betrokken willen blijven. 

De vereniging bestaat - bewijsbaar - vanaf 1861. Wekelijks komen de leden één avond bijeen. Dat biedt gelegenheid in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer met elkaar de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen, te bespreken en uiteraard van commentaar te voorzien. Periodiek worden mensen uitgenodigd om een lezing te verzorgen. 

De vele leden die nog in bestuurlijke zin maatschappelijk actief zijn, kunnen in deze sfeer hun actuele beslommeringen bespreken. Zij worden daarbij vanuit verschillende hoeken becommentarieerd en soms vanuit onverwachte hoeken van advies voorzien. Dit tot voordeel van de organisaties waarin ze actief zijn.

Op deze wijze voorziet de sociëteit in een sociaal, deskundig en belangeloos netwerk binnen de gemeente Zoetermeer.