Doelstelling

Het doel van de vereniging is de onderlinge band en vriendschap tussen de leden te bevorderen, waarbij aan de kwalificatie van de leden zodanige eisen worden gesteld, dat de van ouds aan de vereniging toegekende naam Heerensociëteit ‘De Vriendschap’ gewaarborgd blijft.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door wekelijkse bijeenkomsten te beleggen in een daartoe aangewezen locatie in Zoetermeer.