Jubilea

In 2011 heeft de vereniging het 150-jarig jubileum gevierd. Ter gelegenheid hiervan is het jubileumboek samengesteld. Daarin komt de historie van de vereniging uitgebreid aan de orde. De leden hebben hun verhaal verteld over wat ‘De Vriendschap’ voor hen betekent.

Jubileumboek 2011 (5,2 MB)

T.g.v. het 130 jarig bestaan van de sociëteit is een jubileumboekje uitgegeven. Het jubileumboek is samengesteld aan de hand van bestaande gegevens, fotomateriaal en een drietal publicaties in het Zoetermeerse Streekblad. Het geeft een beeld hoe de vereniging is ontstaan en hoe die in het verleden functioneerde.

130 jaar.pdf (21,3 MB)