Historie

De Heerensociëteit is een vereniging. Het oudste bekende schriftelijke bewijsstuk van het bestaan van de Heerensociëteit is een kasboek uit het jaar 1861, beginnend met een batig saldo van fl. 10,99.

De eerst bewaard gebleven schriftelijke statuten zijn opgenomen in een Reglement, dat is vastgesteld door de ledenvergadering van 21 april 1954; dit reglement is niet geformaliseerd in een notariële akte. 

In de algemene vergadering van 16 oktober 2001 is besloten statuten van de vereniging vast te stellen en op te nemen in een notariële akte. 

De notariële akte is gepasseerd op 4 december 2001 bij notaris Mr. P.J.M. van Riet te Zoetermeer.